• Toiminnan esittely

    Toimintamme perustuu hyvään perushoitoon ja kuntouttavaan hoitotyöhön turvallisessa, kodinomaisessa ympäristössä vuorokauden ympäri. Toimintaamme ohjaava arvo on yhteisöllisyys; joka pitää sisällään rehellisyyden, avoimuuden, luottamuksen, hyväksynnän ja kunnioituksen. Kohtelemme asukkaita tasa-arvoisesti, lämmöllä ja ihmisläheisesti. Panostamme kuntoutusmallissamme kuntoutujan voimavaroihin heikkouksien sijaan. Päämääränä toiminnalle on asukkaan hyvän elämänlaadun ylläpitäminen.

    Sairaanhoito on järjestetty siten, että hoivakodin oma lääkäri käy säännöllisesti asukkaiden luona. Hän uusii tarvittavat reseptit, käy läpi esille nousseet ongelmat ja määrää tarvittavat tutkimukset.